KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

  • Kalite Yönetim Direktörü

    Dr. Ata AYTAÇ

  • Kalite Yönetim Dir. Yrd.

     Buket BIÇAKLI
Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi, hastanemizde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasını sağlamak için kurulmuştur. Kalite Yönetim Birimi, Kalite Yönetim Direktörü ve direktör yardımcısından oluşmaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında belirlenen bölüm kalite sorumluları ve komiteler Kalite Yönetim Birimi ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Yönetim Birimi ;

· SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
· Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
· Öz değerlendirmeleri yönetir.
· Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
· Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
· Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
· SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
· Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
· SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

2009 yılında Özel Hastanelere yönelik “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın yayınlanmasıyla hastanemizde kalite çalışmaları başlatılmıştır. O günün standartlarına göre hazırlanan dokümanlar, 2011 yılında tüm hastaneleri kapsayacak şekilde hazırlanan standartların yayınlanmasıyla yeniden ele alınmıştır. Mayıs ayında başlatılan çalışmalarda çok hızlı yol kat edilerek Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş, bölüm kalite sorumluları belirlenmiş, komiteler oluşturulmuş, dokümanların tamamı gözden geçirilerek revize edilmiş, yeni dokümanlar oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi dokümanları kurum genelinde uygulamaya koyulmuş, hazırlanan dokümanların dosyalanarak saklanması değil uygulanabilirliğinin sağlanması amacımız olmuştur.

Yaklaşık 6 aylık sıkı bir çalışmanın ardından 2011 yılı Kasım ayı Bakanlık denetlemesi sonucu o dönemin kategorizasyonuna göre Türkiye’de sınıf atlayabilen hastanelerden biri olmayı başardık.

Çalışmalarımıza aynı titizlik ve hevesle devam ediyoruz. Hedefimiz, kalite standartlarının da hedefleri olan hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini ve etkin hizmet sunumunu sağlamaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz